Intel·ligència artificial en odontologia

Present i futur de la intel·ligència artificial en odontologia

La intel·ligència artificial (IA) és una de les àrees de major creixement a l’àrea de la salut, incloent l’odontologia. Pot ajudar en el diagnòstic, el pla de tractament i la cura integral del pacient. A més, ajuda a la gestió dels processos, que també reverteix en la millor atenció odontològica del pacient.

Ens proveeix de eines que ens ajuden en la precisió dels nostres procediments, ens fa millors clínics, però sempre és l’odontòleg el responsable del diagnòstic, tractament o pla de prevenció del pacient .

sangrado de encías tras el cepillado

Avui dia ja hi ha programes comercialitzats que ens poden ajudar en el diagnòstic de càries i de pèrdues òssies associades a periodontitis. Aquest programari es nodreix de nombroses imatges clíniques a partir de les quals ens donen la informació sol·licitada en analitzar la imatge obtinguda dels nostres pacients. Aquests sistemes poden ser útils per a diagnòstics en línia.

A implantologia, ens ajuden a una planificació i execució més precises. Mitjançant l'anàlisi radiogràfica ajuda a la localització òptima de l'implant; ajuda a la creació de guies quirúrgiques; permet la creació individualitzada precisa de la pròtesi dental.

Podrà ser útil en la detecció del càncer oral, podent arribar a identificar possibles signes primerencs de malaltia.

La intel·ligència artificial s'utilitza també en aspectes relacionats amb la cura bucal i la prevenció. Hi ha aplicacions de raspallat intel·ligent que, en temps real, ens orienten sobre tècnica de raspallat, àrees que necessiten més insistència o durada. A més, permeten comparar la higiene al llarg del temps, la qual cosa pot ser un element motivador per a la millora del control de la placa bacteriana.

També hi ha aplicacions que ens recorden que és l'hora del raspallat o de la higiene interdental, o de presa de medicacions. I també les que responen a les nostres preguntes sobre dubtes relacionats amb la higiene dental.

A nivell de l'educació dels professionals, la intel·ligència artificial permetrà que millorin les seves competències sobre simuladors abans d'aplicar-los als pacients, reduint el temps d'aprenentatge i donant més seguretat al pacient.

Els sistemes estan en constant evolució i es perfeccionaran amb un increment de la data base en què es basen per oferir la informació clínica.

Seguirem atents a tots els canvis que puguin aportar beneficis per al pacient. I sempre tindrem en compte que la tecnologia és una ajuda per al dentista. Però l'empatia, el tracte personal, l'acompanyament durant el tractament i la relació de confiança i la responsabilitat són essencials, ja que només ens centrem en la patologia del pacient, sinó en la persona que la pateix .

Comparteix aquesta informació