La COVID-19 també afecta la boca

17 de Febrer del 2021

La COVID-19 també afecta la boca. Aquesta malaltia vírica pandèmica es manifesta també a la boca amb diverses alteracions que llistem a continuació. La pèrdua del sentit del gust és la més coneguda, però no és l’única descrita.

Manifestacions bucales de la Covid 19

  • La pèrdua del sentit del gust es produeix en un 25% dels casos.
  • Poden aparèixer butllofes petites, plaques enrogides, úlceres irregulars o inflamació de la geniva de tipus descamatiu. En ocasions aquestes alteracions poden precedir els símptomes respiratoris.
  • El dolor bucal es dóna en el 75% dels pacients.
  • Els llocs on les lesions apareixen amb més freqüència són el paladar i la llengua, però també hi pot haver en llavis o genives.

Aquestes alteracions duren al voltant de 7 dies. El tractament local que es sol administrar consisteix en aplicació de
corticoides. També s’utilitzen col·lutoris amb clorhexidina per reduir les sobreinfeccions.

La causa d’aquestes alteracions encara no es coneix amb certesa. Poden ser degut a l’acció directa del virus a la cavitat bucal, hipersensibilitat a les medicacions administrades o la reducció de la immunitat lligada a la infecció vírica.

Amorim dos Santos, et al.
Oral manifestations in patients with COVID-19: a living systematic review. (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022034520957289)
Journal of Dental Research 2020

Cervantes, et al.
Considerations on oral manifestations of COVID-19. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26451)
Journal of Medical Virology 2021

Comparteix aquesta informació