Per què fem radiografies els dentistes?

Les radiografies son molt útils pels dentistes per aquestes raons

Les radiografies són imatges que s’obtenen pel pas de raigs X pels teixits del cos. Permeten detectar les característiques dels òrgans o les estructures del cos.

A Odontologia ens serveixen bàsicament per a l’estudi dels ossos i les dents, que tenen gran densitat. L’actual utilització de sistemes digitals juntament amb l’ús de sistemes de protecció, com davantals o collarets, permet reduir molt significativament la radiació que rep el pacient, alhora que dona imatges d’alta qualitat que permeten una prova complementària de gran utilitat per al diagnòstic o control de les patologies bucals.

A la radiologia digital aconseguim reduir el temps d’exposició, és a dir, el temps en què s’emeten els raigs X, reduint la radiació rebuda fins a 3 vegades.

Les radiografies més utilitzades pel dentista són les següents:

  • Ortopantomografia o radiografia panoràmica. Ens dóna una idea general de la situació bucal. És molt adequada per valorar lesions òssies o és necessària abans de l’extracció de dents o queixals.

Interproximals o d’aleta de mossegada. Ens serveixen per examinar les corones de les dents i es fan servir especialment per descartar càries entre les dents.

Periapicals. Són radiografies intraorals que ens mostren la dent completa (corona i arrel). Poden ser útils per avaluar una sola dent, per exemple, per determinar si hi ha alteracions del nervi. A Periodòncia s’usen per estudiar tota la boca; es realitzen les anomenades sèries radiogràfiques periapicals, que ens donen molt més detall de la situació de les dents i de l’os que envolta les arrels de les dents estudiades. La irradiació de la sèrie radiogràfica és més petita que la de l’ortopantomografia.

TC dental. És una prova radiològica que consisteix a obtenir imatges tridimensionals dels ossos maxil·lars d’alta definició anatòmica (dents, ossos, trajecte del nervi dentari) mitjançant l’ús d’un equip de TC (Tomografia Computaritzada). La tomografia computaritzada dental permet visualitzar imatges d’alta resolució de contrast i als plans axials, coronals i sagitals. Això ajuda a tenir un diagnòstic més detallat per al tractament bucal adequat. És molt útil en la planificació de tractaments amb implants o diagnòstics en què altres radiografies no són concloents.

A Clínica Vallcorba les radiografies que es realitzen són sempre digitals, amb un sistema totalment informatitzat que mostra les imatges a la pantalla de l’ordinador, cosa que permet magnificar-les i assolir un gran nivell de nitidesa i qualitat. A més, queden emmagatzemades sempre a la fitxa del pacient i poden ser copiades i enviades amb aquesta mateixa qualitat a altres professionals mèdics que poden estar tractant conjuntament el pacient.