Sensibilitat dental: causes i tractament

25 d’agost del 2022

La sensibilitat dental és una molèstia freqüent, pot arribar a afectar aproximadament un 30% de la població, encara que només afecta de manera severa un petit percentatge.

La sensibilitat dental (o hipersensibilitat dentinària) és l’aparició d’una molèstia o dolor davant d’un estímul tèrmic o tàctil, com ara un aliment o una beguda freda o dolça, en contacte amb les dents. Si passa de manera aleatòria no indica patologia, però si passa de manera habitual amaga una lesió subjacent i cal visitar el dentista.

Solen ser lesions multifactorials, les causes inclouen:

  • una dieta àcida, per exemple la ingesta freqüent d’aliments àcids com taronja i llimona, que desmineralitzin la superfície dentària,
  • patologia com a reflux esofàgic o bulímia, que ocasionen que hi hagi acidesa en boca,
  • medicació que es dissol en boca que pugui ser àcida,
  • la presència de recessions, és a dir que s’exposi part de la superfície radicular a la boca,
  • ús de productes abrasius, com alguns dentifricis
  • bruxisme
  • pírcings que puguin lesionar la superfície dentària.

Aquestes causes ocasionen que es perdi la protecció de la dent, és a dir, l’esmalt o el ciment, i exposin els túbuls dentinaris a la cavitat oral. L’exposició d’aquests túbuls, sota l’esmalt i el ciment radicular, fa que es produeixi una transmissió nerviosa davant de certs estímuls, responsable de la sensibilitat dental.

Hi ha 4 graus de patologia:
0) Davant de l’estímul no hi ha molèstia
1) Davant l’estímul hi ha una lleu molèstia
2) Davant l’estímul hi ha molèstia i el pacient demana que es retiri l’estímul
3) Davant l’estímul el pacient fa mal.

El tractament ha de ser principalment de prevenció. El pacient ha de raspallar-se correctament i amb un raspall de filaments suaus, utilitzar dentifricis amb nitrats i fluorurs, esperar 20-30 minuts després dels menjars per raspallar-se les dents, i evitar l’acidesa a la boca.

El tractament en clínica, en aquells casos que sigui necessari, consisteix en l’aplicació de vernissos a la superfície dental, composites o adhesius.

Comparteix aquesta informació