Tipus de raspalls interdentals

Els raspalls interdentals s’usen quan hi ha espais entre dents més àmplies, al voltant d’implants dentals o sota pròtesis fixes que tinguin prou àrea d’entrada per al raspall.

Els raspalls interdentals poden ser de diversos diàmetres, i és possible que calgui més d’un tipus per a la higiene interdental d’una mateixa persona.

A cada marca, el color del mànec del raspall s’associa a un diàmetre. Però, compte, els colors no estan estandarditzats per a totes les marques. És a dir, per exemple, el color vermell d’una marca no ha de tenir el mateix diàmetre que el vermell de la seva competència. No queda més remei que fixar-se a les indicacions de l’embalatge, que ens diran o bé el diàmetre del raspall o el diàmetre del buit interdental a netejar.

Els mànecs dels raspalls interdentals poden ser curts o llargs, angulats o rectes. Com que han d’entrar perpendicularment a l’espai que cal netejar, la zona del raspall sol ser perpendicular al mànec, encara que pot estar alineat si és de mànec curt. Tots tenen la mateixa efectivitat si es fan servir correctament, per la qual cosa l’elecció del mànec dependrà del que li resulti més còmode.

No podeu triar el raspall interdental que us convé pel seu color o per la mida en mil·límetres del raspall. La Dra. Neus Riera ens explica com cada marca té el seu sistema de mida i color. Els nostres higienistes us ajudaran a triar la mida que elimini el biofilm interdental de manera eficaç.

Comparteix aquesta informació