Els implants dentals i la periimplantitis

Los implantes dentales y la periimplantitis

Els implants són un element de la nostra boca que també hem de cuidar

25 de juliol del 2018

Els implants dentals són elements externs però estan integrats en la boca, per la qual cosa no estan lliures de complicacions naturals i hem de cuidar-los igual que les pròpies dents. La prevenció és la millor arma per a conservar-los al llarg del temps.

  • Higiene regular dos cops al dia. S’ha d’eliminar la placa bacteriana de la superfície, igual que en les dents naturals, sense oblidar els espais interdentals.
  • Eviteu sobrecarregar-los. L’implant és de titani, extremadament resistent, però les fundes poden fracturar-se si fem servir aquestes peces per trencar productes molt durs.
  • No obviï les seves visites. Dues vegades a l’any com a mínim, el professional ha de revisar els seus implants i eliminar la placa i tosca que pugui haver-se acumulat sobre ells.
  • Placa de descàrrega. Si pateix de bruxisme, utilitzeu la placa de descàrrega i porti’l a les visites de control perquè el professional comprovi que segueix protegint les seves dents i els implants correctament.
  • Eviteu el tabac. Hi ha moltes raons per abandonar el tabaquisme, i aquesta és una: a curt i llarg termini, el percentatge de pacients que perden els implants és més elevat entre fumadors.

La periimplantitis és una malaltia infecciós-inflamatòria que afecta a l’os de subjecció de l’implant i que pot portar a la pèrdua del mateix. Afecta al voltant d’un 20% de persones que porten implants dentals.

La higiene bucal correctaevitar fumar, haver tractat correctament les malalties de les genives que pot presentar el pacient, i fer controls periòdics amb el periodontista redueix el risc de patir-la.

Un cop instaurada la periimplantitis s’ha de tractar per evitar la seva progressió, i s’han de seguir protocols que encara estan sent discutits per la comunitat científica.

Recomanem realitzar un estudi previ a la col·locació d’implants per eliminar infeccions bucals, estudiar la situació de salut general del pacient i determinar la quantitat de l’os que haurà de subjectar l’implant; i tan important com això, recomanem controls periòdics professionals al llarg del temps.

Comparteix aquesta informació