Implants immediats. Per què i quan.

11 d’octubre del 2022

Un dels objectius més importants de l’odontologia és mantenir les dents amb salut, funcionalitat i estètica. De vegades, no és possible mantenir-los per causes diverses; les més habituals són grans càries, fractures o per malalties de les genives (periodontitis) molt avançades amb pèrdua completa del suport ossi dental.

Després de la pèrdua d’una dent, és recomanable la seva reposició, per mantenir l’estabilitat de la resta de la dentició i per evitar la pèrdua de l’espai que impediria la reposició de la dent perduda.

És important posar novament la dent perduda en un breu període de temps després de l’extracció per minimitzar la pèrdua de teixits durs i tous (os i geniva) que té lloc, especialment, en els 6 primers mesos després de l’extracció i segueix al llarg dels anys a un ritme menor.

Amb l’objectiu de minimitzar la pèrdua de pinyol, sempre que és possible, recomanem la col·locació de l’implant immediat, és a dir, immediatament després de l’extracció dental.

Els implants de càrrega immediata seran possibles en els casos en què no hi hagi infecció al voltant de l’arrel en el moment de la col·locació i l’implant tingui l’estabilitat necessària un cop col·locat, és a dir, un ancoratge prou fort a l’os.

Realitzar implants immediats després de l’extracció dental redueix el nombre de visites a la clínica i redueix el temps total de tractament.

Comparteix aquesta informació