La nostra població es fa gran

Nuestra población se hace mayor

La salut bucodental a la tercera edat és important

5 de desembre de 2018

La població de més de 60 anys augmenta progressivament, en augmentar l’esperança de vida. S’estima que el 2050 serà de més del doble de l’actual. La major conscienciació sobre la importància de la cura bucal fa que es mantinguin més dents naturals, la qual cosa se sol associar a un increment de les malalties de les genives, més freqüents en augmentar l’edat.

Tot i poder patir-les, les dents solen ser mantenibles amb les tècniques de tractament periodontal actual. També s’incrementa la possibilitat de patir càries, especialment de les arrels dentals, que també són prevenibles amb tècniques específiques. I en el cas que sigui indispensable l’extracció dental, les tècniques de restauració amb implants dentals són cada vegada més freqüents i fiables.

No obstant això, també augmenten les persones que porten pròtesis removibles, és a dir dentadures de treure i posar. Cal fer la cura correcte de les dentadures per evitar riscos per a la salut bucal com inflamació bucal, taques, canvis en el gust o mal alè, o també riscos per a la salut general com pneumònia per aspiració de bacteris, en pacients de salut feble.

La Oral Health Foundation ha definit les normes adequades de control de les pròtesis:

  1. Raspalli les dentadures diàriament: Utilitzi un raspall de dents o una dentadura juntament amb un netejador no abrasiu (no pasta de dents, com alguns han estat instruïts prèviament)..
  2. Remulli les seves dentadures diàriament: Utilitzi un netejador de dentadures per eliminar més bacteris perjudicials i desinfecti les seves dentadures..
  3. Treguis les dentadures a la nit: Llevat que hi hagi raons per deixar les dentadures postisses, treure-les durant la nit ajudarà a alleujar qualsevol dolor i prevenir infeccions.
  4. Visiti al seu dentista regularment: Per assegurar-se que les dentadures es mantinguin en bones condicions i que la boca encara estigui sana.

Comparteix aquesta informació