Profilaxi antibiòtica prèvia a procediments dentals

Recursos per a professionals recomanats per Clínica Vallcorba

21 de Gener del 2021

Les pautes de prevenció antibiòtica al tractament dental han variat al llarg de el temps i, en l’actualitat, segueix havent-hi més d’una pauta. Per aquest motiu, recomanem seguir les pautes recomanades per l’ADA (Associació Dental Americana).

La bacterièmia produïda a la manipulació bucal pot recomanar realitzar profilaxi antibiòtica prèvia a la realització de tractaments dentals. Es considera que els procediments que més bacterièmia causen són aquells en què es manipulen les genives, les àrees periapicals o quan es perfora la mucosa oral.

Avui dia s’insisteix en la importància i en la necessitat de mantenir una correcta higiene bucal amb raspall dental manual o elèctric, seda dental o raspalls interdentals, per reduir la bacterièmia durant les activitats habituals diàries.

La prevenció antibiòtica es realitza abans del procediment dental perquè l’antibiòtic arribi a nivells òptims en sang al realitzar el tractament dental.

Les pautes de prevenció han variat al llarg de el temps i, en l’actualitat segueix havent-hi més d’una pauta. Adjuntem les pautes recomanades per l’ADA (Associació Dental Americana).

En el cas de pròtesi articular, no es sol recomanar profilaxi antibiòtica per evitar la infecció de la pròtesi. Però en els casos en què hi ha hagut complicacions en relació a la cirurgia articular el cirurgià pot recomanar una pauta específica per al pacient. En qualsevol cas, la consulta al cirurgià ortopèdic pot ser d’utilitat.

Per a la prevenció de l’endocarditis bacteriana, són casos molt concrets els que requereixen antibiòtic previ. Les restriccions es relacionen amb la major freqüència de complicacions relacionades amb l’ús d’antibiòtics que fa a el risc d’endocarditis i per evitar en la mesura possible les resistències a antibiòtics.

En 2017 l’American College of Cardiology ACC va actualitzar les pautes (*).

Es realitza en pacients d’alt risc cardíac:
– Pacients amb pròtesi valvular
– Quan porten material protètic usat per a reparació de vàlvules cardíaques
– En pacients amb antecedents d’endocarditis infecciosa
– En pacients amb trasplantament cardíac amb regurgitació valvular per una vàlvula estructuralment anòmala
– Algunes alteracions congènites
(Per a més detalls segueixi els enllaços adjunts de l’ADA)

La guia de l’ADA ens dóna consells complementaris:
– En cas que el pacient hagi estat citat per a un procediment en què hagi requerit profilaxi antibiòtica i a l’endemà hagi de fer un
nou procediment que requereixi profilaxi, haurà també rebre profilaxi.
– En el cas que un pacient inadvertidament no hagi fet la prevenció s’ha de donar com a màxim en les dues hores següents al procediment.
– En cas que el pacient estigui prenent antibiòtic per un altre motiu, es recomana fer la profilaxi amb un altre antibiòtic a l’habitual. Per exemple, si està prenent amoxicil·lina, el dentista pot triar clindamicina, azitromicina o claritomiciona.

En qualsevol cas, recomanem seguir les pautes de prevenció de l’ADA adjunts.

(*) Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2017
AHA / ACC Focused Update of the 2014
AHA / ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2017; 135: e1159-e1195. Accessed February 21, 2019.

Comparteix aquesta informació