Quin procés d’higiene i esterilització de l’instrumental dental seguim a Clínica Vallcorba?

Passes per a una correcta esterilització

11 de maig del 2020

Tot l’equip de la clínica està format i té hàbit quant a higiene i esterilització del material dental, per protegir els pacients i a propi personal clínic.

Les persones dedicades a aquesta important tasca utilitzen equips de protecció personal, per protegir-se de la contaminació microbiana durant la manipulació del material i per evitar que qualsevol agent infecciós que pugui tenir el mateix personal passi a l’instrumental dental.

El material es renta el més aviat possible després del seu ús, per evitar que les restes biològiques puguin assecar-se i endurir-se sobre l’instrument. Inicialment es col·loquen en una solució líquida desinfectant capaç de descompondre qualsevol acumulació que pugui haver quedat. Després el material és col·locat en la termodesinfectadora, que evita la necessitat de rentar o assecar l’instrumental manualment.

El següent pas serà l’embossament de l’instrumental. Estem especialment atents al fet que aquest estigui sec, ja que la humitat podria mullar l’empaquetat. Un paquet mullat facilitaria l’absorció de gèrmens, i augmentaria el risc de contaminar els instruments. El paquet es segella perquè el material no es pugui exposar a l’aire al retirar-lo de l’autoclau. S’imprimeix en el paquet la data del procés.

Per al control del procés d’esterilització, abans de segellar cadascuna de les borses, s’introdueix una cinta d’indicador químic, que certifica el bon funcionament del procés d’esterilització. Però a més d’aquest control individual de cada un dels paquets de material esterilitzats, realitzem controls amb indicadors biològics, també anomenats test d’espores. A la nostra consulta utilitzem els de la marca 3M, que proporcionen garantia d’esterilitat, al desafiar l’autoclau amb espores de Bacillus stearothermophilus, que són microorganismes de soques altament resistents.

Després les borses es col·loquen acuradament en l’autoclau, sense sobrecarregar, perquè quedi prou espai per a la circulació del vapor de l’autoclau, i se segueixen els cicles d’esterilització de temps i temperatures necessàries perquè el material quedi estèril. Al retirar-se de l’autoclau, l’instrumental és guardat en una zona neta i tancada, fins al moment en què s’utilitza per al tractament clínic.

Comparteix aquesta informació