Quina és la diferència entre una higiene dental professional i un manteniment periodontal?

¿Cuál es la diferencia entre una higiene dental profesional y un mantenimiento periodontal?

Els 5 passos del manteniment periodontal

20 de juliol del 2020

La higiene dental professional elimina placa, tosca o càlcul i tincions que es troben a la zona visible de les dents i pròtesis (sempre per sobre del marge de les genives).

El manteniment periodontal és l’assegurança de salut de genives per a pacients amb gingivitis, periodontitis i inflamacions periimplantarias.

En el manteniment periodontal:

1.Eliminem placa, càlcul i tincions visibles. Es tracta d’una higiene professional, per eliminar el biofilm supragingival causant de malalties de les genives i les càries; l’eliminació de factors retenidors de biofilm, com el càlcul dental o tosca. I l’eliminació de les tincions antiestètiques que es dipositen sobre les dents.

2. Ajudem a mantenir bons nivells de placa per part del pacient mitjançant el reforç d’instruccions d’higiene.
Tenir bona higiene oral és indispensable en el manteniment de la salut de les genives. Per això, cal remotivar periòdicament per no que no abaixi la guàrdia a l’hora de la raspallada i acompanyar el pacient per solucionar els seus dubtes i aconseguir la màxima eficàcia en el temps dedicat cada dia a la higiene bucal.

3. Valorem i tractem els factors de risc de les malalties de les genives.
Sabem que a més del control local de la placa o biofilm, és especialment important el control de factors de risc de les malalties de les genives, com, per exemple, el tabaquisme o els nivells de sucre en sang.

4. Detectem zones d’activació de les malalties de les genives per tractar-les precoçment.
El tractament precoç de la recidiva impedeix haver de fer tractaments molt més complexos.

5. Eliminem placa i càlcul o tosca subgingival allà on cal.
Es realitza únicament a les zones on es detecta activitat de les malalties periodontals.
No s’han de realitzar raspats sistemàtics subgingivals periòdicament.

L’èxit del tractament de gingivitis, periodontitis i malalties de les genives al llarg de el temps requereix visites de manteniment periòdic.

Comparteix aquesta informació