Tractaments periodontals a pacients que prenen medicació antitrombòtica

Descarga la app de QxAApp

Recursos per a professionals recomanats per Clínica Vallcorba

21 de gener del 2021

Les noves medicacions anticoagulants poden produir-nos dubtes a l’hora de saber si podem fer determinats tractaments dentals a la clínica. La Societat Espanyola de Cardiologia ha creat una app gratuïta de gran utilitat per ús professional.

Descarregar App a https://secardiologia.es/publicaciones/apps/10020-qxaapp

La Societat Espanyola de Cardiologia ha desenvolupat aquesta app gratuïta per ús professional, que permet consultar el risc de sagnat al realitzar procediments clínics en relació amb la medicació específica presa pel pacient.

A l’app, el professional marcarà el fàrmac que pren el pacient i el tipus d’intervenció a realitzar, donant un risc.

La nostra recomanació és que el dentista faci interconsulta amb l’hematòleg o cardiòleg en cas de tenir recomanació de modificació de la pauta anticoagulant.

En el cas de pacients que prenguin acenocumarol (Sintrom ®), recomanem la valoració de l’INR el mateix dia de la intervenció a la clínica dental.

Per poder realitzar el tractament amb menor risc de sagnat l’INR haurà de ser inferior a 2. Quan és superior a 3,5 ha de posposar-se absolutament el tractament periodontal. En qualsevol cas, cal fer control del sagnat i aplicar àcid tramexànic a la zona sagnant i suturar quan sigui possible.

Comparteix aquesta informació